logo


Vill du veta mer om oss?

Välkommen att kontakta vår körledare Karl Nicklas Gustavsson 0709305687, e-post kng@iliadkultur.com

eller Kerstin Broms 070 215 83 76, e-post kerstinbroms@hotmail.com

Denna webbplats sponsras av Rudérus Design AB