logo


En kör med ambition som behöver ert stöd!

Vi som sjunger i Kammarkören gör det för att vi älskar körsång och den gemenskap som det ger, men också för att med hög ambition fylla körens plats i Nynäshamns kulturliv. Kommunen har ett rikt och varierat kulturutbud och alla delar behövs.

Vår verksamhet finansieras i huvudsak med medlemsavgifter och sponsorstöd. Biljettintäkterna täcker i bästa fall de kostnader vi har för att genomföra våra konserter.

Vi behöver allt stöd vi kan få!
Hjälp oss att även i fortsättningen bidra till Nynäshamns kultur!

Bli stödmedlem genom att betala in ett valfritt bidrag på vårt pg-konto 426 41 19-1. Ange Ditt namn, adress och gärna e-postadress vid inbetalningen så kan vi kontakta dig med förhandsinformation om våra aktiviteter.

Kontakta oss gärna för mer information.
Kerstin Broms, ordförande tel 070 215 83 76
e-post: kerstinbroms@hotmail.com

Denna webbplats sponsras av Rudérus Design AB