Körledare

Från och med ht 2022 är Arne Almroth vår körledare. Han har bred erfarenhet av att leda körer.