Sjung med oss

VÄLKOMMEN ATT SJUNGA MED OSS!

Vi söker särskilt basar och tenorer men är naturligtvis intresserade av välklingande damstämmor.

Tveka inte att kontakta oss om du skulle vilja vara med i kören och sjunga. Körsång är fantastiskt, och vår verksamhet präglas av värme och glädje.

Medlemmarna i Kammarkören har ett brett spektrum av teoretisk musikkunskap liksom praktisk erfarenhet av musicerande och sång. Vi har medlemmar som inte kan läsa noter och de som sjunger direkt från bladet, men alla har sitt stora intresse för körsången och sitt starka engagemang gemensamt.

En viss erfarenhet av körsång/musicerande är förstås bra, men inte ett absolut krav.
Körledaren erbjuder kostnadsfri undervisning i exempelvis notläsning för den som behöver extra stöd.

Kontakta vår ordförande Kerstin Broms 070 215 83 76,
e-post kerstinbroms@hotmail.com